Wanduhr im Rahmen – Motiv Hund – Dackel Langhaar 1